ชมรมหมากผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์

  • สร้างอาชีพให้ชุมชุมข้างเคียง
  • สร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุ
  • ส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ประโยชน์และสรรพคุณจากหมาก เพื่อใช้เป็นยาสมุนไพร