บริษัท วีเอ็มอีซี เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด

บริษัท วีเอ็มอีซี เทคนิคอล ซิสเต็ม จำกัด “ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้า” ก่อตั้ง และ ประกอบธุรกิจ ให้บริการที่ปรึกษา ออกแบบ ตรวจสอบ ติดตั้ง บำรุงรักษา และแก้ไขงานปัญหาระบบ ไฟฟ้าเครื่องกลแบบครบวงจรทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำโดยจะคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าภายใต้งบประมาณที่ต้องการในหลากหลายรูปแบบแล้วแต่ประเภทของการใช้งานของอาคาร โรงงานอุสาหกรรม ควบคุม ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ภายใต้สภาวิศกรแห่งประเทศไทย

บริการช่วยเหลือ/ติดต่อ

โทร 084-3243724 (คุณเชาวลิต คำสุข)
อีเมล kchaowal@gmail.com
เบอร์ฉุกเฉิน 084-3243724