บริษัท วีเอ็มอีซี เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด

บริษัท   วีเอ็มอีซี เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด    “ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรม โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม พลังงาน” ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2559 ประกอบธุรกิจให้บริการ ที่ปรึกษา ออกแบบ ตรวจสอบ ติดตั้ง บำรุงรักษา และแก้ไขงานปัญหาระบบไฟฟ้า เครื่องกล แบบครบวงจร ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง และระบบไฟฟ้าแรงต่ำ โดยจะคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า ภายใต้งบประมาณที่ต้องการ ในหลากหลายรูปแบบ แล้วแต่ประเภทของการใช้งานของอาคาร โรงงานอุสาหกรรม ควบคุม ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน ภายใต้สภาวิศกร แห่งประเทศไทย

บริการช่วยเหลือ/ติดต่อ

โทร 084-3243724 (คุณเชาวลิต คำสุข)
อีเมล kchaowal@gmail.com
เบอร์ฉุกเฉิน 084-3243724